mathclub.biz

Salı, 03 02nd

Son GuncellemeSal, 30 May 2017 11am

 • Üye Ol
  *
  *
  *
  *
  *
  *

  Fields marked with an asterisk (*) are required.

Mathclub

Üniversite Giriş Sınavlarının Tarihi

1960 lı yıllara gelinceye kadar lise mezunları , fakültelere sınavsız kabul edilmiştir.

 Cumhuriyet döneminde,1960 lı yıllara gelinceye kadar lise mezunları az olduğu için pek çok fakülte ,başvuran  mezunları sınavsız kabul etmiştir.

Kontenjanlarını aşan bir taleple karşılaşan fakülteler seçme işlemini , genellikle şu yollardan birini izleyerek yapmıştır.

 

  • Başvuru sırasını dikkate alma ve ihtiyaç kadar adayı kabul ettikten sonra kayıtları durdurma,

 

  • Fakültede verilen eğitimin niteliğini dikkate alarak liselerin fen yada edebiyat kolu mezunlarını kabul etme,

 

 • Başvuranları lise bitirme derecesine göre sıralayarak bu sıraya göre öğrenci alma.

Lise mezunlarının artması ve lise dengi okul mezunlarınada yükseköğretime başvurma hakkı verilmesiyle, yukarıda özetlenen öğrenci seçme yöntemleri ihtiyaca cevap veremez hale gelmiş ; fakülteler kendi amaçlarına uygun giriş sınavları düzenlemeye başlamıştır.

Bu son durumda öğrenciler , sınavlara katılabilmek için , ülke içerisinde şehirden şehire koşuşturmak zorunda kalmışlar, aynı gün ve saatlere rastlayabilen sınavlardan birine katılıp , diğerine katılamama durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardır.

Bu durum adaylar ve veliler arasında önemli yakınmalara yol açmıştır.

1960 lı yıllarda , önce bazı üniversiteler kendileri için giriş sınavları düzenlemeye başlamışlar ; sonra bazı üniversiteler bu amaçla birlikte hareket etme yoluna gitmişlerdir.

Aday sayılarındaki artış, sınavlarda çok sorulu ve objektif tip testlerin hazırlanmasını , başvurma , puanlama , seçme ve yerleştirme , sonuçları bildirme gibi işlemlerde bilgi işlem yöntem ve araçlarından yararlanılmasını gerektirmiştir.

1974 yılında , Üniversitelerarası Kurul , üniversiteye giriş sınavlarının tek merkezden yapılmasını uygun bulmuş ve 1974 yılında Üniversitelerarası Seçme ve Yerleştirme Merkezini (ÜSYM) kurmuştur.

Üniversitelere seçme ve yerleştirme işlemleri , 1981 yılına kadar bu merkez tarafından yürütülmüştür.

1981 yılında merkez , Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) adı ile Yükseköğretim Kurulunun bir alt kuruluşu haline getirilmiştir.

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı , 1974 ve 1975 yıllarında aynı gün sabah ve öğleden sonra birer olmak üzere iki oturumda , 1976 ve 1980 yıllarında aynı günde ve bir oturumda uygulanmış ; 1981 yılından itibaren iki basamaklı bir sınav haline getirilmiştir.

İki basamaklı sınav sisteminde ilk basamağı oluşturan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) nisan , ikinci basamağı oluşturan Öğrenci Yerleştirme Sınavı (ÖYS) ise haziran ayı içerisinde uygulanmıştır.

1987 yılından itibaren , yükseköğretim programları ile ilgili tercihlerini belli alanlarda toplayan adaylara , sınavda belli testleri cevaplama , diğerlerini cevaplamama olanağı tanınmıştır.

1999 yılından itibaren ÖYS kaldırılarak tekrar tek basamaklı sınav sistemine (ÖSS) dönülmüştür.

2006 da ise 1981 - 1998 yılları arasındaki ÖSS - ÖYS sistemine benzer bir sistem tekrar devreye sokulmuştur.

Kaynak: www.osym.gov.tr

İletişim

 • Tel: (535) 252 03 64
Buradasınız: ANASAYFA Slideshow Üniversite Giriş Sınavlarının Tarihi
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS